Hulp bij eerste psychose

De zorgketen Vroege Interventie Psychose Amsterdam (onderdeel van Mentrum) bestaat uit vier teams.

 • Het EDI-team (early detection and intervention);
 • Twee VIP-teams (vroege interventie psychose);
 • Team GO (grip en ontwikkeling).

Binnen de keten wordt daarnaast nauw samengewerkt met de Zorglijn Vroege Psychose van het AMC.

Onderstaande informatie gaat over de twee vroege interventie psychoseteams ofwel het VIP.

Vroege Interventie Psychose (VIP)

Het VIP biedt zo snel mogelijk hulp bij het optreden van een eerste psychose bij jongeren en jongvolwassenen. Zij worden door het VIP ondersteund in hun herstel nadat een psychose hun leven (en dat van hun naasten) vaak volledig op de kop heeft gezet. Jongeren leren grip te krijgen op hun psychosegevoeligheid, hun sociale leven weer op te pakken, en hun school, studie of werk te hervatten.

Bij verwijzing naar het VIP worden onderstaande criteria gehanteerd:

 • Het betreft een eerste psychose;
 • Cliënt is woonachtig in Amsterdam;
 • Het IQ is minimaal 70;
 • De behandelduur die er eventueel voor het VIP is geweest is korter dan 6 maanden (behandeling = bemoeizorg en/of antipsychotica langer dan 6 weken);
 • Cliënt is jonger dan 35 jaar.

Voor overleg over casuïstiek en aanmeldingen kunt u ons bellen tijdens het spreekuur op woensdag of vrijdag tussen 09:30 en 11:00 uur op telefoonnummer:

020-590 12 00

U kunt met vragen over een aanmelding ook mailen naar aanmelden@arkin.nl

Werkwijze VIP

Het VIP biedt zorg op maat, dat wil zeggen dat de persoonlijke doelen van de cliënt centraal staan. Het VIP probeert aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt en daarbij, waar mogelijk, zijn naasten in dit proces te betrekken. Het VIP kan maximaal drie jaar bij de cliënt betrokken blijven, daarna zal (indien nodig) gezocht worden naar een passend vervolgtraject. De cliënt en zijn naasten mogen met iedereen van het VIP contact hebben zodat van de verschillende kwaliteiten van de vele specialismes binnen het VIP geprofiteerd kan worden:

 • IPS trajectcoach (jobcoach);
 • psycholoog;
 • ambulant verpleegkundige;
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundige;
 • ambulant werkende;
 • familie ondersteuner;
 • arts of arts in opleiding tot psychiater;
 • psychiater;
 • maatschappelijk werker;
 • geestelijk verzorger.

Cliënten vinden het soms intensief om met zoveel verschillende mensen kennis te maken, maar uiteindelijk betaalt de investering zich uit in passende ondersteuning bij de wensen van de cliënt.

Behandelaanbod

Vaste onderdelen van een behandeling bestaan uit: psycho-educatie, finetunen medicatie, cognitieve gedragstherapie, steunende/structurerende gesprekken en het opstellen van een behandel- en signaleringsplan. Ook aan familie en/of andere directbetrokkenen bieden wij gesprekken en trainingen.

Het VIP organiseert naast dit alles groepsbehandelingen, zoals: runningtherapie, een Acceptance and Commitment Therapiegroep (genaamd The Young Ones), een zelfbeeldgroep, een zingevingsgroep en een bipolaire groep.

Voor meer informatie raadpleeg onze eigen website.

Contactgegevens VIP

Het VIP is gevestigd op het volgende adres:

Achter Oosteinde 9-11
1017 XP Amsterdam
T 020 590 12 00
F 020 590 12 01
E aanmelden@arkin.nl

Voor meer informatie over onze locatiegegevens, bekijk onze locatiepagina.

Noodgevallen

Buiten kantooruren en in het weekeinde en tijdens feestdagen zijn we niet bereikbaar. Mocht er sprake zijn van acute psychische of psychiatrische nood, dan kunt u contact opnemen met de stedelijke spoedeisende psychiatrie: T 020-523 54 33.