Hulp bij eerste psychose

VIP Amsterdam biedt zo snel mogelijk hulp bij eerste psychose

VIP Amsterdam (Vroege Interventie Psychose), onderdeel van Mentrum, draagt zorg voor alle jongvolwassenen met een eerste psychose in Amsterdam. De VIP-teams werken volgens de ACT-methodiek en bieden geïntegreerde behandeling en begeleiding op psychiatrisch, sociaal, medisch, financieel en maatschappelijk vlak. De teams werken vraag gestuurd, en sluiten zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de cliënt.

Inclusie-criteria

Het VIP behandelt alle jongvolwassenen in Amsterdam die een eerste psychose doormaken of hebben doorgemaakt. Bij verwijzing naar het VIP worden onderstaande criteria gehanteerd:

 • het betreft een eerste psychose;
 • cliënt is woonachtig te Amsterdam;
 • heeft een IQ van boven de 80 (premorbide);
 • behandelduur is korter dan 6 maanden voor de aanmelding bij het VIP (behandeling = bemoeizorg en/of anti-psychotica langer dan 6 weken) 
 • cliënt is jonger dan 35 jaar (late onset bespreekbaar)

Voor casuïstiekoverleg kunt u telefonisch contact opnemen met het VIP screeningteam op 020-590 1200.
Maandag en woensdag tussen 09:30-11:30 uur.
Dit spreekuur is speciaal voor vragen of overleg over nieuwe aanmeldingen bij het VIP.
U kunt ook mailen naar aanmelden@arkin.nl met vragen of met aanvullende informatie ten behoeve van een nieuwe aanmelding.

Doelen van het VIP Amsterdam

 • Het tegengaan van psychotische symptomen
  Om psychotische symptomen te behandelen zal meestal medicatie worden voorgeschreven. Vaak gaat er enige tijd overheen voor die medicatie goed ‘aanslaat’. De belangrijkste vraag is: welk medicijn het beste helpt met de minste bijwerkingen?
 • Het normaliseren van het dagelijks leven
  Het dagelijks leven van iemand met een psychose is soms niet wat het moet zijn. Het kan anders zijn gelopen dan je verwacht had. Hulp bij het dagelijks leven kan gaan over wonen, opleiding, werk, sociale contacten, financiële zaken, enz.
 • Het voorkomen van terugval of crisis
  Na een psychose wil men verder met het leven en niet nog een keer psychotisch worden. Om het leven weer op te kunnen pakken, is het goed te weten wat men kan doen om een terugval te voorkomen. Er zijn altijd bepaalde signalen die aangeven dat het minder gaat. Het VIP brengt in kaart hoe cliënten daar het best mee om kunnen gaan.

Meer achtergrondinformatie over het VIP Amsterdam

Werkwijze VIP Amsterdam

Het VIP-team geeft intensieve begeleiding, wat betekent dat de cliënt gemiddeld één keer per week contact heeft met een VIP-medewerker. Dit gaat in overleg, maar het is ook mogelijk dat het VIP-team hierin het initiatief neemt. De cliënt heeft contact met iedereen van het VIP-team, zodat hij/zij van iedereens kwaliteiten kan profiteren. Elk team bestaat uit verschillende specialisme: psychiater, arts, jobcoach, maatschappelijk werker, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), verpleegkundige en een ervaringsdeskundige.


Casuïstiek eerste psychose

Succesvolle re-integratie van jongeman na eerste psychose

Hoog opgeleide jongeman die net zijn hbo-studie Economie heeft afgerond krijgt een 1e psychose. Na de eerste schrik wil hij zo snel mogelijk fulltime aan het werk. Het VIP-team (Vroege Interventie Psychose team van Mentrum) ondersteunt hem hierin.

Hij vindt vrij snel een baan, maar na 14 dagen komt hij erachter dat het niet zo gemakkelijk gaat. Hij stopt en zegt dat hij meer tijd nodig heeft om te herstellen. Een moeilijke periode volgt, hij heeft weinig energie. Zijn IPS jobcoach bemiddelt een stageplek voor 4 dagdelen per week. Door de stage knapt hij op. Zijn werkgever is dik tevreden over hem en beveelt hem aan binnen zijn netwerk. Hij krijgt een baan voor 20 uur per week op een administratiekantoor. Na verloop van tijd lukt het hem om 30 uur per week te werken.

Meer informatie over IPS (Individuele Plaatsing en Steun)


Locatiegegevens

Mentrum VIP