Herstelondersteunende Vervolgkliniek

Heb je voor langere tijd zorg nodig? Dan kom je terecht in een van onze Herstelondersteunende Vervolgklinieken. Deze klinieken zijn er voor mensen met chronische psychiatrische problemen. Vaak hebben ze meerdere psychiatrische aandoeningen tegelijk.

Je krijgt een intensieve vorm van behandeling. Je leert omgaan met je psychiatrische aandoening en je leert te accepteren dat je deze aandoening hebt.

De Herstelondersteunende Vervolgklinieken hebben een gezamenlijk behandelprogramma met accentverschillen per locatie.

Mentrum Herstelondersteunende Vervolgklinieken (HOV) is TOPGGz erkend.

We hebben vier Herstelondersteunende vervolgklinieken:

  • Kliniek Jan Thoméepad
  • Kliniek Jean Desmetstraat
  • Kliniek Reigersbos
  • Kliniek Sporenburg

Er zijn open en gesloten afdelingen. Ook zijn er appartementen, binnen of net buiten het complex.
De behandelduur is maximaal 5 jaar.

Hoe ziet een behandeling er uit in een Herstelondersteunende Vervolgkliniek?


Onze behandelingen

Bekijk hier al onze behandelingen.

Naar overzicht

Onze locaties en klinieken

Vind hier informatie en contactgegevens over onze locaties.

Lees meer