FACT: Flexible Assertice Community Treatment

Voor lastige problemen thuis

FACT betekent Flexible Assertive Community Treatment. FACT helpt jou om te gaan met je aandoening. Daardoor verminderen de symptomen. We begeleiden je ook op verschillende levensgebieden, als dat nodig is. Denk daarbij aan wonen, werken, sociale contacten en financiën.

Mentrum behandelt cliënten zo veel mogelijk thuis samen met hun naasten. Daarom werken wij met FACT-teams die werken in verschillende delen van de stad.


Voor wie?

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen, zoals wonen, werken, sociale contacten en financiën.

Wat?

FACT is een derdelijns zorgaanbod, gebaseerd op deze principes:

  • ondersteunen bij de cliënt thuis;
  • de cliënt laten meedoen aan maatschappelijke netwerken, zoals dagbesteding, een cursus bij een buurthuis enzovoort;
  • vinden en binden door transmurale ggz-ketenzorg;
  • zo nodig intensieve zorg bieden met ACT (Acceptance and Commitment Therapie);
  • behandelen volgens de multidisciplinaire richtlijnen;
  • rehabilitatie en herstel ondersteunen

Onze behandelingen

Bekijk hier al onze behandelingen.

Naar overzicht

Onze locaties en klinieken

Vind hier informatie en contactgegevens over onze locaties.

Lees meer