Ondersteuning tijdens de behandeling

Als je in behandeling bent bij Mentrum komt de behandelaar of begeleider op voor de cliëntenbelangen. Maar het kan natuurlijk zijn dat je vragen hebt, het ergens niet mee eens bent of buiten de behandeling om ondersteuning wilt. 

Digitale ondersteuning

Arkin heeft met samenwerkingspartners (ROHA, Therapieland, GGD, POH GGZ, IPH, ervaringsdeskundige en Samen Beter Westerpark) de website ‘lekker in je vel’ gelanceerd. De website verleent je digitale ondersteuning zodat je weer lekkerder in je vel komt te zitten. De site en digitale hulpmiddelen die aangeboden worden, krijgen de ondersteuning en goedkeuring van huisartsen in de regio.

Naar lekkerinjevel.amsterdam

 


 

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) helpt cliënten bij hun vragen en klachten over Mentrum. De pvp stelt zich op aan de kant van de cliënt. Een pvp bezoekt de afdelingen, maar u kunt ook opbellen. Mentrum is op grond van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) verplicht een patiëntvertrouwenspersoon in huis te hebben. De patiëntvertrouwenspersoon is niet in dienst van Mentrum, maar in dienst van de landelijke Stichting PVP. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Wanneer je een vraag of een klacht hebt over jouw rechten als cliënt van Mentrum, kun je deze persoon bellen of hem aanspreken op de afdeling.

De patiëntvertrouwenspersonen die werkzaam zijn binnen Mentrum:

Bernard Hulsman
Contact: Tel. 06 3364 8965, b.hulsman@pvp.nl
Bernard werkt voor deze locaties: HOV Kliniek Reigersbos, Spoedkliniek 1ste Constantijn Huygensstraat

Martijn Termaat
Contact: Tel. 06 8359 7075, m.termaat@pvp.nl
Martijn werkt voor deze locaties: Spoedkliniek Nieuwe Meer en HOV Kliniek Jan Thoméepad

Siyaar Demirdas
Contact: Tel. 06 3057 9018, s.demirdas@pvp.nl
Siyaar werkt voor deze locaties: Spoedkliniek 1ste Constantijn Huygensstraat, Herstelkliniek Sporenburg, Herstelkliniek Domselaerstraat, Herstelkliniek Jean Desmetstraat

Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via onderstaande button.

Naar pvp.nl

 


 

Ik wil praten over levensvragen

‘Waarom overkomt míj dit?’ ‘Waar kan ik nog in geloven?’ ‘Kom ik ooit weer uit deze ellende?’ Als je ziek wordt of verslaafd raakt, roept dat allerlei vragen op. Lastige vragen, waar niet één, twee drie een antwoord op is. Je behandelaars ondersteunen je. Maar ook een geestelijk verzorger helpt jou graag bij het zoeken naar antwoorden.

Voor iedereen

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen. Ook als je niet religieus bent. De geestelijk verzorger luistert naar jouw levensverhaal en maakt ruimte voor jouw gedachten en gevoelens. Verdriet en pijn mogen er zijn. Daarnaast is er aandacht voor hoop en eigen kracht. In vertrouwelijke gesprekken sluit de geestelijk verzorger aan bij jouw achtergrond en levensverhaal. Hierbij gaat het om persoonlijk herstel en de toekomst waarin jij centraal staat.

Thuis of in de kliniek

Of je nu thuis wordt behandeld of in de kliniek, individueel of in een groep: je kunt altijd een afspraak maken met een geestelijk verzorger. Thema’s waarover je in gesprek kunt, zijn onder meer:

  • vragen over leven en dood
  • religieuze en spirituele vragen
  • verlies en rouw
  • vieringen, herdenkingen en rituelen
  • persoonlijk herstel
  • verwijzing naar kerk, moskee, tempel en andere gastvrije plekken

Direct contact met een geestelijk verzorger?

Bel tijdens kantoortijden met het algemene telefoonnummer van de geestelijke verzorging is: Tel. (020) 590 54 28.

 


 

Herstelondersteunende activiteiten van Pit & Co

De werkplaatsen van Pit & Co bieden centrale, toegankelijke activiteiten van hoop en perspectief. We zijn er voor iedereen die wil werken aan zijn herstel en ook voor naastbetrokkenen. We bieden vrije ruimte om te groeien, je interesses en mogelijkheden te onderzoeken en we stellen eigen regie centraal.

Onze activiteiten worden aangeboden op behandellocaties, digitaal en in wijkcentra in de stad. We werken daarbij zoveel mogelijk samen met anderen. Onder de naam Pit & Co zijn alle herstelondersteunende activiteiten van Arkin gebundeld.

Wil je meer weten ga dan naar de website van Pit & Co.


Crisiskaart voor cliënten

Hoe herkent de omgeving een crisis bij een cliënt? En hoe wil de cliënt dan het liefst geholpen worden? De crisiskaart© is een klein persoonlijk document (niet groter dan een bankpasje) dat cliënten kan helpen om een crisis te voorkomen of adequate hulp te krijgen tijdens een crisis.

Wat staat er op een crisiskaart?

Op de kaart staat beknopt beschreven wat u belangrijk vindt in een crisis, wat u nodig heeft en wie er benaderd kan worden. Ook kunt u op de kaart aangeven welke medicijnen u goed helpen bij een crisis, wie bijvoorbeeld uw huisdier verzorgt als u daar zelf niet toe in staat bent, wie er zorgt voor betaling van uw vaste lasten tijdens een opname, enz. U bepaalt zelf welke en hoeveel informatie er op de kaart komt te staan.

Wilt u ook een crisiskaart?

Ga naar crisiskaart.nl en vraag de kaart aan.

Bekijk het filmpje van iemand bij wie tijdens haar crisis de crisiskaart een belangrijke rol had.


 

Cliëntenraad Arkin

De Cliëntenraad Arkin is een medezeggenschapsorgaan voor en door cliënten van Arkin, de grootste GGZ-instelling van Amsterdam met als werkgebied Amsterdam, Utrecht, Hilversum en Amersfoort. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Arkin.

Dat doet de cliëntenraad door invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie. Met als doel de kwaliteit van zorg te bewaken en waar nodig te verbeteren. Cliënten en ex-cliënten van Arkin kunnen lid worden van de cliëntenraad.

Cliëntenraad Arkin

 

Arkin Rustpunt

Leven roept vragen op. Dit kunnen moeilijke vragen zijn als je bijvoorbeeld ziek wordt of verslaafd raakt. Waarom overkomt mij dit? Waar kan ik nog in geloven? Hoe kom ik er weer bovenop? Soms kun je je alleen of verloren voelen.

De website Arkin Rustpunt is bedoeld als een troost, een steuntje in de rug, een klein rustpunt. Hier vind je inspirerende woorden, troostende gedachtes en kun je een digitaal kaarsje opsteken.

Kortom: dit is een digitale plek om even te vertoeven als het leven niet vanzelf gaat.

Arkin Rustpunt