Collegiaal consult

Wilt je eerst overleggen met Mentrum over je cliënt? Dan kun je voor een collegiaal consult contact opnemen met diverse onderdelen van Mentrum.

Ook de Centrale Aanmelding Arkin is telefonisch te benaderen voor een consultatie. Hier werkt dagelijks een team van deskundigen die graag je vragen beantwoorden.

Centrale Aanmelding Arkin

Voor al je algemene vragen over aanmeldingen, verwijzingen en overleg.

020 590 55 55

Teleconsult GGz via Zorgdomein

Je kunt via Zorgdomein een zogenaamd digitaal ’teleconsult GGz’ aanvragen. De specialisten van Arkin sturen binnen drie dagen een antwoord of advies over verwijzing, behandeling of medicatie retour via Zorgdomein.

Zorgdomein

VIP Amsterdam

Je kunt ook contact opnemen met VIP (Vroege Interventie Psychose) screening team op woensdag en vrijdag tussen 09:30-11:30 uur. Dit spreekuur is speciaal voor vragen of overleg over nieuwe aanmeldingen bij het VIP.

020 590 1200
aanmelden@arkin.nl

Verslaving & Psychiatrie

Voor consultatie over cliënten met ernstig ontwrichtende verslavingsproblematiek, al dan niet gecombineerd met een psychiatrische aandoening.

020 590 19 99

Ouderen

Wil je een ouderenpsychiater van Arkin Ouderen spreken over je cliënt? Je kunt bij ons op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur terecht.

020 590 1200.
info@arkinouderen.nl

Herstelondersteunende Vervolgklinieken

Voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn er speciale Herstelondersteunende Vervolgklinieken binnen Mentrum.

Hier kun je onder andere terecht voor consultatie en advies. Ook kun je hier een second opinion aanvragen.

Zorgtoeleiding

Vermoed je psychiatrische of verslavingsklachten bij jouw cliënt, maar wil  je cliënt (nog) niet in zorg? Je kunt jouw cliënt dan doorverwijzen naar één van onze zorgtoeleidingteams.

020 590 42 22

Collegiaal consult en second opinion binnen klinische setting

De consultatie kan variëren van een telefonisch overleg en advies, tot een face-to-face-beoordeling op locatie met een follow–up van de geadviseerde interventies.

Onze expertisegebieden zijn onder meer:

Om contact op te nemen met het team HOV kan er gebeld worden naar het Centrale Aanmeldingspunt Arkin 020 590 55 55