Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg heeft continu onze aandachtMentrum werkt voortdurend en systematisch aan verbetering van de zorg. Dit doen we onder andere door het uitvragen van cliëntenervaringen, het meten van de resultaten van onze behandelingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. We werken volgens landelijke standaarden en richtlijnen.

CQI en Zorgkaart Nederland

Tevreden over de behandeling?

Ook of je tevreden bent over de behandeling of wat je graag anders zou zien, krijgt aandacht. Aan het einde van de behandeling krijg je een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQi). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst om klantervaringen in de zorg te meten. Indien nodig worden er aan de hand van de uitslagen verbeteracties gestart.

Mentrum scoorde in 2022 als gemiddeld cijfer een 7,4 op de CQi.


HKZ-keurmerk

Mentrum, onderdeel van Arkin, is HKZ gecertificeerd. Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is onafhankelijk en betrouwbaar. Het betekent dat een organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt en betrouwbare resultaten kan presenteren. Ook betekent het keurmerk dat een organisatie voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid, worden gesteld.

Meer informatie over deze certificering vind je op www.hkz.nl.


NEN 7510 certificaat

Arkin heeft het felbegeerde NEN 7510 certificaat behaald voor informatiebeveiliging in de zorg. Dit betekent dat de organisatie voldoet aan de normen en eisen voor het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor cliënten. Het certificaat is uitgereikt door DNV, een onafhankelijke certificerende instantie.

Het behalen van het NEN 7510 certificaat is een belangrijke mijlpaal voor Arkin, omdat dit laat zien dat we de privacy van onze cliënten belangrijk vinden. We hebben een managementsysteem voor informatiebeveiliging opgezet en geïmplementeerd, dat voldoet aan de eisen van de norm.


Regelmatig resultaten meten

We willen graag weten wat je doelen zijn en of onze behandeling helpt. Dat onderzoeken we op verschillende momenten in het behandeltraject. We doen dat met vragenlijsten: de ROM (Routine Outcome Measurement). Samen met je behandelaar wordt het verloop van de behandeling regelmatig geëvalueerd en daarbij wordt ook de uitkomsten van deze vragenlijsten gebruikt.
Met de uitkomsten van deze vragenlijsten weten we of je doelen zijn bereikt en of de behandeling effectief is.


Kwaliteitsstatuut

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut van Mentrum, onderdeel van Arkin, is opgesteld op basis van landelijke richtlijn van het Zorginstituut Nederland.

Je kunt het kwaliteitsstatuut van Arkin hier bekijken.