Onze missie en visie

De missie van Mentrum luidt: Samen werken aan herstel en een waardevol leven.

Visie op zorg: Samen deskundig

Ieder mens vervult uiteenlopende rollen in het leven. We zijn iemands kind, broer, zus, ouder, geliefde, collega, buur, vriend of medewerker. Elk van deze rollen stelt aan ons specifieke eisen waaraan we zo goed mogelijk willen voldoen. Helaas is dit soms door omstandigheden voor korte of langere tijd niet haalbaar. Dan is het belangrijk keuzes te maken, veranderingen aan te brengen of hulp te vragen om uiteindelijk de verloren positie weer in te kunnen nemen. Op deze manier doorloopt ieder mens in zijn of haar leven één of meerdere herstelprocessen.

Hoe zien wij onze rol?

Cliënten komen bij Mentrum met een herstelvraag. Zij kunnen deze vraag niet alleen oplossen, omdat zij worden gehinderd door een psychiatrische aandoening en de gevolgen hiervan. Doorgaans is bij onze cliënten sprake van een ernstige en langdurige aandoening met een groot effect op het dagelijks leven.

Mentrum is ervan overtuigd dat voor elke cliënt een maatschappelijke rol is weggelegd. Ook wanneer voor langere tijd intensieve behandeling en ondersteuning nodig is, sluiten wij de mogelijkheid niet uit. Het is onze verantwoordelijkheid om samen met de cliënt helder te krijgen wat nodig is om diens herstelproces tot een succes te maken.  De rol van de behandelaar bestaat uit het ondersteunen van de cliënt bij het maken van de juiste afwegingen door te adviseren vanuit specialistische, professionele kennis. Ook wanneer de cliënt moeite heeft de eigen wensen, voorkeuren en opvattingen te herkennen of te formuleren blijven we hier voortdurend naar op zoek, om het individuele herstelproces van de cliënt uiteindelijk leidend te maken.

Naast het werken aan klachtenvermindering door middel van behandeling helpen we onze cliënten bij het formuleren én realiseren van wensen op gebieden die voor ieder mens belangrijk zijn: wonen, een sociaal netwerk, seksualiteit, psychische gezondheid, zingeving, lichamelijke gezondheid, dagbesteding/werk en financiën.

Voor wie willen we iets betekenen?

Mentrum biedt specialistische integrale zorg voor inwoners van Amsterdam met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en/of verslaving die intensieve behandeling en begeleiding nodig hebben om te kunnen functioneren in een maatschappelijke context. We richten ons op cliënten vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar en ouder, met alle voorkomende aandoeningen. Daarbij werken we binnen een breed netwerk van gespecialiseerde samenwerkingspartners. Voor kinderen en jongeren onder 18 jaar heeft Arkin Jeugd & Gezin een gespecialiseerd aanbod.

Voor oudere cliënten met specifieke ouderen-problematiek heeft Arkin Ouderen een gespecialiseerd aanbod.

Het komt voor dat iemand die ernstig ziek is geen hulp vraagt of accepteert, of een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving. In dat geval nemen we de verantwoordelijkheid om, bij voorkeur in samenspraak met naastbetrokkenen, ongevraagd zorg te bieden. Dit doen we steeds vanuit respect. Ook deze cliënten willen we helpen hun autonomie zo snel mogelijk terug te krijgen.

Onze betrokkenheid beperkt zich niet tot de cliënt zelf. Juist met het oog op maatschappelijke context besteden we veel aandacht aan het welzijn van de mensen in de directe omgeving van de betrokkene. Dat doen we door zoveel mogelijk naasten te betrekken bij de behandeling en door mantelzorgers te versterken met kennis en andere handvatten.

Een veilige, stabiele leefomgeving is belangrijk voor elk mens, dus ook voor onze cliënten. Waar nodig dragen we bij aan de relatie met buren en andere omwonenden door de verbinding aan te gaan met relevante wijknetwerken, politie en woningcorporaties.

shape

“Samen werken aan herstel en een waardevol leven.”