Vergoeding, privacy en klachten

Over betalen en vergoedingen

Een klein deel van je behandeling betaal je zelf. Je betaalt namelijk altijd een eigen risico. Als je je eigen risico hebt betaald, worden je intake en behandeling bij Mentrum vergoed. Door alle zorgverzekeraars in Nederland. Maar je moet dan wel een verwijzing hebben. Bijvoorbeeld van je huisarts.

Wat betekent het eigen risico?

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico bij hun zorgverzekering. In 2023 is dit €385. Dit betekent dat je de eerste €385 aan zorgkosten in 2023 zelf moet betalen. Heb je een hoger eigen risico afgesproken? Dan moet je eerst dat bedrag betalen voordat de kosten van je behandeling worden vergoed.

Heb je vragen of klachten over een rekening?

Neem dan contact op via klachtenfacturatie@arkin.nl

Lees meer

Heb je een klacht over Mentrum?

Wij doen ons best om je de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over je behandeling. Of over je behandelaar. Of als je vindt dat je behandelaar de afspraken over de behandeling niet goed nakomt.

Jouw klacht horen we graag. Zo krijgen we de kans om jou en andere cliënten beter te helpen. Meld je klacht via dit invulformulier

Meer over onze klachtenprocedure zie je in deze video. Of lees erover in onze klachtenfolder (PDF).


Over jouw patiëntendossier en de privacy

Al jouw gegevens bewaren we in een elektronisch dossier. Bijvoorbeeld het behandelplan, brieven aan de huisarts en resultaten van onderzoeken. Alle gegevens over de behandeling behandelen we vertrouwelijk. We sturen de gegevens alleen naar andere instellingen of personen als jij dat goed vindt.

Je mag je dossier bekijken

Je hebt het recht om te weten wat er over jou in het dossier staat. Tijdens de behandeling mag je het dossier bekijken en bespreken met je behandelaar. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mogen ook je ouders of verzorgers het dossier inzien.

Ook na jouw behandeling mag je je dossier inzien. Daarbij is een behandelaar aanwezig om uitleg te geven als dat nodig is. Als je dit wilt, neem dan contact op met het afdelingshoofd waar je als laatste in behandeling was.

Soms is toestemming nodig

Gegevens over anderen mag je pas inzien als zij daar toestemming voor geven. Bijvoorbeeld als je partner of iemand uit jouw familie met een behandelaar heeft gesproken. Zo beschermen we de privacy van anderen.

Vernietigen van jouw dossier

Als je niet meer bij ons wordt behandeld, sluiten we jouw dossier. We bewaren het dan nog 20 jaar. Dat doen we omdat dit in de wet staat. Lees er meer over op de site van de Rijksoverheid. Een cliënt mag vragen om gegevens eerder te vernietigen. Dat mag niet als je nog in behandeling bent, omdat we je gegevens dan nodig hebben voor je behandeling. En als je gedwongen opgenomen was, zijn we verplicht om je dossier nog minstens vijf jaar te bewaren.

Wil je dat wij na je behandeling je dossier vernietigen?
Schrijf dan een brief waarin je hierom vraagt. De brief stuur je aan:

De geneesheer-directeur van Arkin
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam

Zo houden we rekening met jouw privacy

In onze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met jouw privacy. Het reglement geldt voor Mentrum en alle andere specialismen van Arkin.