Herstelondersteunende vervolgklinieken

Mentrum biedt naast kortdurende opnames ook langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. In deze herstelondersteunende vervolgklinieken kunnen mensen terecht met chronische psychiatrische problemen. Vaak hebben ze meerdere psychiatrische aandoeningen tegelijk. Zij hebben een intensieve vorm van behandeling nodig. De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Er zijn open en gesloten afdelingen.

Consultatie en advies

Voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn er speciale HOV-klinieken binnen Mentrum. Hier kunt u onder andere terecht voor consultatie en advies. Ook kunt u hier een second opinion aanvragen.

Contactgegevens Herstelondersteunende vervolgklinieken