Ambulante hulpverlening

Mentrum behandelt cliënten zo veel mogelijk thuis samen met hun naasten. Daarom werken wij met FACT-teams die werken in verschillende delen van de stad. We hebben ook gespecialiseerde teams, zoals het VIP Amsterdam team, dat zich richt op cliënten met een eerste psychose. 

Flexible Assertice Community Treatment (FACT)

Voor wie?

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen, zoals wonen, werken, sociale contacten en financiën.

Wat?

FACT is een derdelijns zorgaanbod, gebaseerd op deze principes:

Meer over FACT

Vroege Interventie Psychose (VIP)

Voor wie?

Voor cliënten met een eerste psychose. In de praktijk zijn dit vaak jongeren tussen de 17 en 25 jaar die via de huisarts, een kliniek, het AMC of jeugdpsychiatrische instellingen worden aangemeld.

Wat?

VIP biedt zo snel mogelijk hulp bij een eerste psychose. In de behandeling is veel aandacht voor psycho-educatie, activering naar school of werk, contact met naasten en cognitieve gedragstherapie (CGT) bij psychose.

Meer over VIP

LVB-team / Mentrum Trace

Voor wie?

Voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) met daarnaast (vermoedelijk) nog psychiatrische problemen.

Wat?

We bieden diagnostiek, korte en langere behandelingen. Uw cliënt  kan ook worden doorverwezen voor onderzoek en diagnose, zonder dat uw cliënt daarna door ons team behandeld wordt.

Meer over Mentrum Trace

Ondersteuning en Herstel

Voor wie?

Voor cliënten die redelijk stabiel zijn, maar nog wel een laagfrequent contact nodig hebben om af en toe op terug te vallen.

Wat?

Mentrum Ondersteuning en Herstel is een lichter zorgaanbod. Mentrum Ondersteuning en Herstel is beschikbaar in verschillende regio’s in Amsterdam; Noord, Oost, Centrum, West en Zuidoost.

Meer over O&H

Cliënteninformatie

Meer weten over onze ambulante behandelingen voor onze cliënten?

Ambulante behandelingen