Zorg en overlast

Bij de Meldpunten Zorg en Overlast kunnen burgers en hulpverleners terecht wanneer zij overlast ervaren van medebewoners, of als zij zich zorgen maken om buurtbewoners.

Meldpunten Zorg en Overlast in de stadsdelen:

Elk stadsdeel heeft zijn eigen meldpunt. In de Sociale Kaart van Amsterdam staan de meest recente adressen:
> Meldpunten op de sociale kaart van Amsterdam

Wat melden?

Burgers kunnen contact opnemen met Meldpunten Zorg en Overlast in hun eigen stadsdeel als ze:

  • kampen met langdurige of steeds terugkomende overlast.
  • zich zorgen maken over een buurtbewoner die zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, sociaal isolement en/of verslaving.

Coördinatie

Het meldpunt brengt een melding z.s.m. onder bij de juiste hulpverleningsinstantie en coördineert de acties die worden ondernomen. Het meldpunt houdt met de melder contact om na te gaan of de geboden hulp heeft geholpen.

Meervoudige en/of complexe problematiek

De Meldpunten Zorg en Overlast richten zich op burgers met meervoudige en/of complexe problemen, die ertoe leiden dat zij overlast veroorzaken of zich in een sociaal isolement bevinden.

Samenwerkingspartners

Stadsdeel, GGD, politie, ggz-instellingen, maatschappelijk werk, verslavingszorg en thuiszorg.

Bron: website gemeente Amsterdam