Crisiskaart

Crisiskaart voor cliënten

Hoe herkent de omgeving een crisis bij een cliënt? En hoe wil de cliënt dan het liefst geholpen worden? De crisiskaart© is een klein persoonlijk document (niet groter dan een bankpasje) dat cliënten kan helpen om een crisis te voorkomen of adequate hulp te krijgen tijdens een crisis. 

Wat staat er op een crisiskaart?

Op de kaart staat beknopt beschreven wat u belangrijk vindt in een crisis, wat u nodig heeft en wie er benaderd kan worden. Ook kunt u op de kaart aangeven welke medicijnen u goed helpen bij een crisis, wie bijvoorbeeld uw huisdier verzorgt als u daar zelf niet toe in staat bent, wie er zorgt voor betaling van uw vaste lasten tijdens een opname, enz. U bepaalt zelf welke en hoeveel informatie er op de kaart komt te staan

Wilt u ook een crisiskaart?

Bekijk hier het stappenplan voor de aanvraag bij Cliëntenbelang Amsterdam

Bekijk het filmpje van iemand bij wie tijdens haar crisis de crisiskaart een belangrijke rol had:

de Crisiskaart – YouTube

Bekijk de meest gestelde vragen over de crisiskaart

Crisiskaart Nederland is onderdeel van het Landelijk Platform GGz (LPGGz), meer informatie vindt u op www.crisiskaartggz.nl

Mentrum ondersteunt het gebruik van een crisiskaart.