Spoedklinieken

Onze spoedklinieken zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag open voor Amsterdammers en bezoekers van Amsterdam. Wij bieden hier zeer intensieve zorg. Verreweg de meeste cliënten hebben meerdere psychiatrische stoornissen tegelijk en/of ook een lichamelijke aandoening.

Voor wie?

Wanneer de ambulante behandeling van de cliënt (tijdelijk) niet voldoende blijkt kan de cliënt worden opgenomen op één van onze spoedklinieken. Op de klinieken wordt gewerkt vanuit Herstel Ondersteunende Zorg. Dit kan zijn op een intensieve afdeling (IC of HIC) of op een afdeling met een minder hoge zorgzwaarte (besloten, open of medium care).

Wat?

De spoedopname is een tijdelijke onderbreking van het ambulante traject waarbij herstel vooral thuis plaatsvindt. Het is een opname met een duidelijk en concreet geformuleerd doel en een vastgestelde opnameduur.

Onze twee spoedklinieken bieden beide vergelijkbare behandel- en begeleidingsmethodieken.

Waar?

  • Kliniek Eerste Constantijn Huygensstraatstaat heeft open en gesloten afdelingen. De gesloten afdeling is een psychiatrische Intensive Care. Lees meer over onze zorg en afdelingen.
  • Kliniek Nieuwe Meer is een spoedkliniek voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) met co-morbiditeit, kortweg EPA+. Lees meer over deze kliniek.

Hoe lang?

Een opname duurt zo kort als mogelijk is, maar zo lang als nodig. De opnameduur varieert van een paar dagen tot een paar maanden.

 

Neem contact op Overzicht behandelaanbod