Klachten en suggesties

Wij doen ons best om u de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt een klacht hebben over beslissingen over uw behandeling of u vindt dat uw behandelaar de gemaakte afspraken over uw behandeling niet goed nakomt. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de instelling onzorgvuldig met u is omgegaan, of met uw medische gegevens. Of u voelt zich bijvoorbeeld niet veilig in de wachtkamer.

Als u een klacht hebt, dan horen we dat graag van u! Een klacht indienen kan op verschillende manieren. In onze algemene folder klachtenregeling leest u welke stappen u kunt nemen.

U kunt uw vraag of klacht ook mailen naar klachtenfunctionaris@arkin.nl
Vermeld bij een klacht uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en de afdeling en medewerker waar de klacht betrekking op heeft.

Onze klachtenregeling wordt ook uitgelegd in onderstaand filmpje.

Wordt u behandeld in het kader van de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)? Leest u dan de folder klachtenregeling BOPZ.

Deze folders geven u informatie over wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent. Als cliënt, maar ook als familielid of naastbetrokkene van een cliënt.

U kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.