Vrijwilligerswerk

Ieder mens wil graag gekend en erkend worden. Door ervaringen met allerlei andere mensen, op ons werk, in de buurt of binnen het gezin, voelen we ons nodig en gewaardeerd. Voor een deel van de cliënten van Mentrum is dit allemaal niet zo vanzelfsprekend. Door hun problematiek hebben ze geen werk en is hun sociale netwerk beperkt.

Wat doen vrijwilligers?

Vrijwilligers zorgen voor aandacht, afleiding, waardering en erkenning. Zij stellen cliënten in staat om contact te maken of houden met de buitenwereld. Daarmee kan de stap naar werk of een andere vorm van dagbesteding makkelijker worden.

Voorbeelden van vrijwilligerswerk:

  • een maatje zijn; dat kan voor een cliënt die in een kliniek verblijft of thuis woont en nauwelijks of geen sociaal netwerk heeft;
  • wandelen met een cliënt of een groepje cliënten voor de beweging en/of het contact met de buurt waarin ze wonen;
  • koffie drinken in een ontmoetingsruimte of een cafeetje in de buurt;
  • winkelen, naar de bioscoop gaan of iets anders leuks doen; wat samen gezelliger is dan alleen.

Veel cliënten stellen dit erg op prijs, het doet hen goed.

Ook kunnen vrijwilligers activiteiten verzorgen zoals:

  • computerles geven;
  • samen muziek maken;
  • gastheer/vrouw zijn in de ontmoetingsruimte;
  • creatieve activiteiten verzorgen zoals schilderen, kaarsen maken, boetseren of keramiek;
  • een kookgroepje of sport en spel begeleiden.

Kortom, mogelijkheden te over!

Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator:
Marjan Holla
T 06-237 76 211
E Marjan.Holla@arkin.nl