Georgette – verpleegkundige

Georgette Faber – senior verpleegkundige Kliniek Jan Thomeépad

Georgette werkt al lang in de psychiatrie.GeorgetteFoto_rond_bewerkt-1 “Ik werk graag met ernstig zieke mensen. Het begint met elkaar leren kennen en echt contact maken. Voor cliënten met schizofrenie is dat niet makkelijk. Ik stel altijd voor: ‘Wij leven in gescheiden werelden. Als we nu allebei een stap doen naar het tussengebied dan kunnen we elkaar daar ontmoeten.’ Dat blijkt te werken. Hoe ziek iemand ook is, ik zoek altijd naar het gezonde deel. Wat kan wél? Zo kunnen mijn collega’s en ik cliënten helpen. Dat is het mooie aan dit werk.”

Leren leven met beperkingen
Mensen die verblijven in Mentrum Kliniek Jan Thoméepad, waar Georgette werkt, hebben een ernstige, langdurige psychiatrische aandoening. Deze aandoeningen zijn niet te genezen, maar mensen kunnen er wel van herstellen. Dat houdt onder meer in: leren leven met de beperkingen van de ziekte. Want de ziekte heeft vaak gevolgen voor opleiding of werk, wonen, financiën, contacten, relaties en nog veel meer. Georgette: “In de behandeling gaan we uit van wat iemand in de toekomst wil bereiken. Mijn ervaring is dat onze cliënten vooral belang hechten aan hun lichamelijke gezondheid, financiën, wonen en sociale contacten. Hun psychische gezondheid komt in dit rijtje niet voor. Dat lijkt misschien vreemd, maar veel mensen hebben als ze hier komen geen ziekte-inzicht. Ze vinden zichzelf ook niet ziek.”

Werken aan herstel
Meneer D. (32) had wél ziekte-inzicht. Hij verbleef lange tijd in de kliniek en had nog nooit zelfstandig gewoond. Georgette werd een van zijn twee persoonlijke begeleiders. Meneer D. bleek belangstelling te hebben voor tekenen en computers. In de therapie maakte hij ontwerpen voor T-shirts. “Daar zijn we mee aan de slag gegaan en nu werkt hij enkele dagdelen op een werkervaringsplek bij Loenatix, een leer- en werkplaats die is gespecialiseerd in het maken van zeefdrukken op T-shirts en papier. Ook woont hij, met begeleiding, in een eigen woning. Dat vind ik een fantastische ontwikkeling.”

Werken aan herstel is een lang proces. Cliënten krijgen daarbij  niet alleen hulp van hun persoonlijk begeleiders, maar van een heel team van artsen en therapeuten. Naast de inzet van al die hulpverleners is ook de rol van de familie in het herstel heel belangrijk benadrukt Georgette. “Ik ben nu de persoonlijk begeleider van een mevrouw die graag weer naar huis wil en er volgens het team ook aan toe is. Maar haar familie is bang dat het nog te vroeg is. Ik ben nu met hen in gesprek, want zonder hun bijdrage in het herstel lukt het niet. Gelukkig kunnen we vanuit Mentrum ook steun bieden aan familie en andere mantelzorgers.”

Steun voor de mantelzorgers

Mentrum wil graag samenwerken met familie en vrienden en zorgt voor een vaste contactpersoon. Waar nodig bieden we individueel advies, ondersteuning of behandeling. Bekijk het aanbod voor familie en vrienden op onze website.

Maatschappelijke Participatie

Cliënten bij Mentrum hebben vaak niet alleen last van hun ziekte, maar ook van de gevolgen daarvan. Het is moeilijk om werk te vinden of te houden. Of er zijn problemen met het opbouwen van sociale contacten en relaties. Roads fungeert als schakel tussen behandeling en maatschappelijke participatie. Bij Roads kunnen cliënten zich zelf ontwikkelen door middel van coaching, therapie en hulp bij re-integratie. Roads is actief in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem en Hoofddorp.

Roads is net als Mentrum onderdeel van Arkin. Kijk voor meer informatie op www.roads.nl.