Herstelondersteunende Vervolgklinieken

Mentrum biedt naast kortdurende opnames ook langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. In deze Herstelondersteunende Vervolgklinieken kunnen mensen terecht met chronische psychiatrische problemen. Vaak hebben ze meerdere psychiatrische aandoeningen tegelijk. Zij hebben een intensieve vorm van behandeling nodig. De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Er zijn open en gesloten afdelingen. Ook zijn er appartementen, binnen of net buiten het complex, die vallen onder beschermd wonen.

Doelen behandeling

De behandeling is gericht op herstel en verbetering van de kwaliteit van leven van een cliënt. Een belangrijk doel is dat de cliënt de beperkingen van zijn psychiatrische aandoening accepteert en er mee om leert gaan. Daarnaast leert een cliënt vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te leven, zodat iemand kan doorstromen naar een zelfstandige woonvorm, zoals een eigen woning, of een instelling voor beschermd wonen (RIBW). Alle stappen in de behandeling worden vastgelegd in een behandelplan. Dat geeft cliënt en behandelaar helderheid en houvast.

Zelfstandig leven, eigen keuzes

Mentrum werkt vanuit de rehabilitatievisie. Dat houdt in: werken aan een zelfstandig leven, op basis van eigen keuzes. Wat iemand zelf kan, doet hij zelf. Als hij iets nog niet alleen kan, krijgt hij van ons begeleiding of ondersteuning. Een voorbeeld: misschien vindt een cliënt het nu nog lastig om alleen boodschappen te doen. Dan kan er iemand met hem meegaan. Zodra een cliënt eraan toe is om alleen te gaan, gaat hij alleen. Een ander voorbeeld: sommige cliënten vinden het moeilijk om zelf een dagprogramma samen te stellen. Ook daar kunnen wij hulp bij bieden.

Samen met een persoonlijk begeleider werkt een cliënt aan een rehabilitatieplan. Daarin staat niet alleen welke doelen hij de komende tijd wil behalen op het gebied van wonen, werken, leren, recreëren en sociale contacten, maar ook welke concrete stappen hij daartoe gaat zetten. Die doelen bepaalt hij zelf. Hij kan bijvoorbeeld deelnemen aan activiteiten binnenshuis. En als hij daaraan toe is ook aan activiteiten in de buurt, bijvoorbeeld in de sportschool of het buurthuis. Misschien wil hij (vrijwilligers)werk gaan doen. Ook contact met familie en vrienden is belangrijk. Een van de doelen kan zijn om te leren contacten met vrienden op te bouwen en te onderhouden.

Hoe het er binnen bij de HOV-klinieken precies aan toegaat staat op deze aparte pagina.

Contactgegevens vervolgklinieken