Dagbehandeling Psychiatrie

Dagbehandeling Mentrum Kliniek Eerste Constantijn Huygensstraat

Mensen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben vanwege psychiatrische problemen kunnen een behandelprogramma volgen bij de Dagbehandeling. Het doel van dagbehandeling kan bijvoorbeeld zijn om meer structuur aan te brengen in het dagelijks leven, hulp krijgen bij het vinden van dagbesteding en/of meer sociale contacten krijgen.

Programma-onderdelen

Onderdelen van het programma kunnen zijn: sport, tai-chi, muziek, creatieve therapie, koken, gespreksgroepen, familiegesprekken, huisbezoeken en voorlichting over psychiatrische problematiek. Welke programma-onderdelen iemand volgt en hoeveel dagen/dagdelen per week hij dagbehandeling volgt, wordt zo veel mogelijk in overleg bepaald.   

Tijden

De programma-onderdelen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 16:00 uur. Tijdens de dagbehandeling slaapt iemand gewoon thuis. De behandeling duurt enkele weken tot 3 maanden.

Aanmelden

Aanmelding geschiedt door de huisarts of ambulant behandelaar. Na een klinische opname is dagbehandeling een mogelijkheid om de overgang naar huis te ondersteunen.
Voor informatie kunt u mailen naar dagbehandeling-klin-1ch@mentrum.nl .

Locatie

Mentrum Kliniek Eerste Constantijn Huygensstraat