Supported Living Methodiek

In de behandeling werken we actief aan een leven dat mensen naar eigen keuze en eigen behoefte invullen. We noemen deze manier van bouwen aan een zelfstandig leven volgens eigen wensen: Supported Living. Dat is een manier van werken, waarbij mensen worden aangemoedigd om vooral zelf initiatief te nemen en hun persoonlijke kracht te hervinden en gebruiken.

De behandeling en begeleiding richten zich op de acht pijlers van het leven:

  • huisvesting
  • financiën
  • sociaal functioneren
  • psychisch functioneren
  • zingeving
  • lichamelijk functioneren
  • praktisch functioneren
  • werk en dagbesteding.

Bewoners bepalen zelf, met hun begeleiders, hoe hun leven eruit zal zien. En wat ze moeten doen om dat te bereiken.