Beschermd wonen

Zelfstandig wonen is voor een deel van onze cliënten een belangrijke uitdaging. Mentrum heeft aan aantal woningen die vallen onder beschermd wonen. Daar begeleiden we cliënten. Het doel is (weer) zelfstandig wonen in een eigen huis, met de noodzakelijke ambulante professionele hulp.

De locaties werken met de methodiek Supported Living, een manier om het beste uit jezelf te halen. Bewoners van het zorgcomplex doen zo veel mogelijk dingen alleen en zelfstandig, en kunnen daarbij rekenen op goede, betrokken begeleiding.

Herstelkliniek

Sommige cliënten zijn na een verblijf van 90 dagen in een opnamekliniek nog niet voldoende hersteld om naar huis te kunnen terugkeren. Voor hun vervolgbehandeling kunnen zij o.a. terecht in de Herstelkliniek. Deze kliniek biedt hen voor een periode van maximaal 1 jaar verdere behandeling, begeleiding en woontraining om succesvol terug te keren naar een eigen woning of RIBW.

Contactgegevens Beschermd Wonen

24-uurs zorg- voorzieningen