Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Mentrum Trace is transmuraal expertisecentrum voor volwassenen met (een vermoeden van) een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische problematiek. We bieden diagnostiek, behandeling, consultatie en deskundigheidsbevordering.

In het centrum werken wij multidisciplinair. Het team bestaat uit (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, groepsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, GZ-psychologen, arts-assistenten en een psychiater. Ook werken wij nauw samen met ervaringsdeskundigen, psychomotore-beeldende en muziektherapeuten.
Door optimale samenwerking tussen de cliënt, hun naasten, VGZ-instellingen en ggz kunnen we goede en efficiënte behandeling bieden.

Diagnostiek

Soms komt bepaald gedrag bij een cliënt met een verstandelijke beperking voort uit een psychiatrisch ziektebeeld. Of andersom: een psychiatrisch beeld is moeilijk te diagnosticeren vanwege (een vermoeden van) een verstandelijke beperking.
We bieden uitgebreide en grondige diagnostiek op zowel psychiatrisch als intellectueel en sociaal-emotioneel gebied. Doel is dat een juiste diagnose zorgt voor passende behandeling of verwijzing, zodat de cliënt direct op de juiste plaats de juiste zorg krijgt en met succes kan (blijven) wonen, werken en leren in zijn eigen omgeving.
Iedereen die betrokken is bij een cliënt kan een aanmelding voor diagnostisch onderzoek doen. Wel is een verwijzing van de huisarts nodig. U kunt een diagnostisch onderzoek aanvragen zonder dat een behandeling binnen ons centrum noodzakelijk is.

Behandeling

Door een verscheidenheid van disciplines is het mogelijk om gevarieerde, specifieke en uitgebreide behandeling te bieden. Na diagnostiek kan de cliënt binnen ons centrum behandeld worden op onze polikliniek en indien nodig in de kliniek. Samen met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staan de afspraken tussen de cliënt en de hulpverlener. Ook worden de afspraken betreffende evaluatie en bijstelling vastgelegd in het dossier.

Behandeling kan bestaan uit:

  • Psychosociale interventies gericht op bijvoorbeeld: cognitie, coping, educatie, het aanleren van vaardigheden. We maken o.a. gebruik van gedragstherapie en EMDR.
  • Farmacotherapie
  • Psycho-educatie

Daarnaast maken een crisisunit en de triple opnameafdeling deel uit van ons centrum. De triple-afdeling is een kliniek gespecialiseerd in LVB in combinatie met psychiatrie en/of verslaving.

Deskundigheidsbevordering, scholing en consultatie

Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer kans op het ontwikkelen van psychische of psychiatrische problemen. Zij voelen zich vaak onbegrepen. Gedragsproblemen komen vaker voor en mensen met LVB zijn kwetsbaarder voor trauma.
Het is dus van belang dat de hulpverlening zich niet alleen richt op de cliënt, maar ook de omgeving van de cliënt leert. U kunt bij ons terecht voor advies en consultatie op het gebied van bejegening, diagnostiek en medicamenteuze behandeling. Ook denken wij graag mee over woonprofielen.

Ons centrum biedt ook scholing aan hulpverleners werkzaam zowel binnen de ggz als de VGZ.
Er zijn een aantal standaard scholingen zoals een korte bijeenkomst (1,5 uur) gericht op wat een verstandelijke beperking is (cognitief en sociaal-emotioneel niveau) en een die uitgebreid wordt met meer de combinatie met psychiatrische symptomen (dagdeel). Het is ook mogelijk om een scholing op uw wensen af te stemmen of meer gericht te worden op verslaving in combinatie met verstandelijke beperking.
Voor telefonisch collegiaal overleg kunt u bellen met het LVB-team op 020-590 82 89 of 020-590 10 00 (maandag en donderdag tussen 12:00-13:00 uur) of mailen naar aanmeldtrace@mentrum.nl. (Deze mail is uitsluitend voor consultatie). U kunt ook bellen met Centrale Aanmelding van Arkin, 020-590 55 55, alle werkdagen van 8:30 – 17:00 uur.

Contact en aanmelden

Zo kunt u uw cliënt aanmelden
Heeft u al eventuele informatie zoals een IQ-onderzoek? Stuurt u deze dan alsjeblieft mee met uw aanmelding.
Mentrum Trace transmuraal centrum LVB en psychiatrie