Algemene leveringsvoorwaarden

Cliënten van zorginstellingen hebben graag inzicht in wat hun rechten en plichten zijn en wat ze precies van hun zorginstelling kunnen verwachten. Andersom wil de zorginstelling ook graag helder hebben wat zij van haar cliënten mag verwachten.

De zogeheten ‘Algemene leveringsvoorwaarden ggz’ bieden dat inzicht. Deze voorwaarden zijn ontwikkeld door verschillende organisaties:

  • GGZ Nederland;
  • het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg;
  • de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie;
  • de Consumentenbond.

Alle organisaties die lid zijn van GGZ Nederland hebben zich aan deze voorwaarden verbonden. Mentrum dus ook.

Lees de publieksversie van de leveringsvoorwaarden Mentrum of de uitgebreide leveringsvoorwaarden