Over Mentrum

Mentrum is er voor volwassenen die een ernstige psychiatrische aandoening en/of verslaving hebben. Zij kunnen bij ons terecht voor een specialistische, intensieve behandeling en voor begeleiding en zorg.

Voor kinderen en jongeren onder 18 jaar heeft Arkin Jeugd & Gezin een gespecialiseerd aanbod.
Voor ouderen heeft Arkin Ouderen een gespecialiseerd aanbod.

Wij helpen mensen zoveel mogelijk te herstellen en een waardevolle plek in de samenleving te vinden. Dat doen we samen met familie of vrienden. En met huisartsen, gemeente, stadsdelen en andere zorginstellingen. We werken vanuit zo’n 20 locaties in Amsterdam en zijn dus altijd in de buurt.

Werken aan herstel en een waardevol leven

Wij hebben respect voor individuele wensen en waarden. Geen mens is hetzelfde. Wij leveren maatwerk. Onze behandeling is gericht op de afname van klachten en symptomen die voortkomen uit de psychiatrische problemen. Het doel van een behandeling is dat mensen het leven kunnen leiden dat ze waardevol vinden. Daarom hebben we ook aandacht voor problemen op andere levensgebieden. Denk aan werk of dagbesteding, inkomen, sociale contacten en wonen. Een zelfstandig en waardevol leven: dat is waar wij het iedere dag voor doen.

Gastvrijheid
Gastvrijheid staat centraal in onze behandeling. Wij zorgen ervoor dat mensen zich welkom voelen, respectvol en gelijkwaardig worden benaderd en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en regie kunnen nemen en houden over hun eigen leven.

Ervaring
Als extra ondersteuning in het proces zetten wij ervaringswerkers in, die zelf cliënt zijn geweest en daardoor goed weten hoe een cliënt zich voelt. Ervaringswerkers vormen een onmisbare schakel in cliëntgericht en herstelondersteunende zorg. We doen mee aan het RAAK onderzoek Who Knows?! over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie.

Samen Deskundig
Wij werken samen aan herstel. Respect voor eigen behoeften, wensen en mogelijkheden zijn ons vertrekpunt. Familie en vrienden van onze cliënten zijn voor ons belangrijke partners bij de behandeling. Daarom werken we zoveel mogelijk met hen samen. Wij zorgen ervoor dat zij goed geïnformeerd zijn en bieden daar waar nodig ondersteuning en begeleiding.

Wetenschappelijk
Wij zijn deskundig in het behandelen van ernstige psychiatrische en verslavingsproblematiek. Wij behandelen volgens wetenschappelijk bewezen methodieken. Maar als het nodig is om ons buiten de gebaande paden te bewegen, dan doen we dat. Wij maken daarbij gebruik van de beste voorbeelden uit de praktijk.

Wij zijn in 2005 gestart met de invoering van Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT). IDDT biedt behandelaren betere handvaten bij de behandeling van cliënten met zowel psychiatrische als verslavingsproblematiek. Mentrum is landelijk gezien koploper op het gebied van IDDT-implementatie.

Mentrum participeert ook in het LEDD (Landelijk Expertisecentrum Dubbel Diagnose).

Samenwerken
Wij werken intensief samen met andere organisaties om cliënten te kunnen bieden wat zij nodig hebben. Dat betekent goed afstemmen, duidelijk communiceren en gebruik maken van elkaars deskundigheid.

Eigen omgeving
Ons uitgangspunt is dat wij cliënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving behandelen. Mentrum biedt behandeling en ondersteuning in de wijk of, als dat nodig is, tijdelijk in een kliniek of woontraincentrum.