Rechten naastbetrokkenen

Mentrum investeert waar mogelijk in de samenwerking tussen naastbetrokkenen, cliënten en behandelaren. Dit komt de behandeling ten goede. Uiteraard gebeurt dit alleen als cliënten hiermee akkoord gaan.

De privacy en autonomie van een cliënt staan centraal

Als de cliënt akkoord gaat kunt u altijd bij de behandeling worden betrokken. Maar wat als de cliënt dat niet wil? Dan kan de behandelaar wel algemene informatie over de afdeling, behandelmogelijkheden en verschillende ziektebeelden geven. Ook kunt u in contact treden met de behandelaren en om een luisterend oor vragen. U kunt ook vragen om een gesprek met een ander lid van het behandelteam of de naastbetrokkeneconsulent.

De privacy en de autonomie van een cliënt staan voor de wet centraal in de behandeling, dus ook zijn/haar wens wie te betrekken bij de behandeling en wie niet. Maar soms kan er geen gehoor worden gegeven aan de wens van de cliënt om u niet te betrekken. Bijvoorbeeld als er sprake is van een crisis. Ook dit is wettelijk geregeld en heet dan ‘goed hulpverlenerschap’. De behandelaar zal er in de meeste gevallen bij de cliënt op aandringen naasten te betrekken en de cliënt te overtuigen van het nut van samenwerking. Daar is soms tijd voor nodig.

Richtlijn hulpverlening

Er is een richtlijn voor de hulpverlening geschreven binnen Mentrum (onderdeel van Arkin) ‘Hoe werken we goed samen?”. Volgens de richtlijn dient de hulpverlener elke zaak apart te beoordelen als het gaat om afweging tussen privacy en goed hulpverlenerschap. Deze richtlijn kunt u aanvragen via de mail bij Naastbetrokkenenraad@arkin.nl.

Belangenbehartiging

De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van naastbetrokkenen van mensen die in zorg zijn bij Mentrum.

Problemen of klachten?

Bij problemen of klachten kunt u dit aangeven bij de behandelaar of de naastbetrokkenenconsulent van de afdeling. Ook kunt u altijd een beroep doen op de Familievertrouwenspersoon. Deze kan u bijstaan en een bemiddelende rol vervullen.

Er zijn diverse stappen die u kunt ondernemen wanneer u ontevreden bent over de behandeling van een naastbetrokkene. Meestal is het daarbij aan te bevelen onderstaande volgorde globaal aan te houden.

  • Bespreek uw zorgen en vragen zoveel mogelijk met degene die in behandeling is, overleg over te nemen stappen.
  • Vraag een gesprek aan met de behandelaar. Het kan helpen zo’n gesprek samen voor te bereiden. Schrijf eventueel van tevoren voor uzelf op wat u wilt bespreken. Vaak werkt het beter te benoemen wat u wilt bereiken en welke ondersteuning u daarbij wilt, dan alleen te zeggen wat u niet goed vindt gaan.
  • Levert een gesprek met de behandelaar niet voldoende op, dan kunt u een gesprek met de leidinggevende van de behandelaar aanvragen.
  • Wanneer u niet tevreden bent over het resultaat van deze gesprekken, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Deze kan de zaak onderzoeken, u ondersteunen en eventueel bemiddelen.

Ook kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur, op nummer 088-5051205. Of mail naar klachtenfunctionaris@arkin.nl

Meer informatie over de klachtenregeling is te lezen in onze algemene folder klachtenregeling en de folder klachtenregeling BOPZ.

Lees hier het volledige klachtenbeleid

Bent u naastbetrokkene van een cliënt van Mentrum?

In de flyer Uw rechten staat belangrijke informatie over uw eventuele rol in de behandeling, de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor naastbetrokkenen en uw rechten. De flyer is door de Naastbetrokkenenraad van Arkin opgesteld.