Mentrum ontvangt TOPGGZ-keurmerk

Mentrum heeft op 2 december 2022 het TOPGGz-keurmerk toegekend gekregen. Mentrum, de Herstelondersteunende Vervolgklinieken krijgen hiermee de erkenning dat zij hoogspecialistische en innovatieve cliëntenzorg levert, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding.

Foka Eekhof /Edo Klein:We zijn erg blij met deze erkenning. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om aan alle criteria te voldoen en ons voor te bereiden op de visitatie. We zijn trots op de medewerkers van de Herstelondersteunende Vervolgklinieken die hierbij zo’n actieve rol hebben gespeeld.”

Herstelondersteunende zorg
De Herstelondersteunende Vervolgklinieken zijn gespecialiseerd in de langdurig klinische behandeling van cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Onze doelgroep betreft mensen met een langdurige stagnatie in hun herstelproces, bij wie zelfstandig of beschermd wonen tijdelijk of langdurig onhaalbaar is gebleken. Bij onze doelgroep is er vrijwel altijd sprake van comorbiditeit en ernstige beperkingen en/of ontregeling in sociaal en maatschappelijk functioneren, waarbij deze beperking zowel oorzaak is als gevolg van de stoornis. Onze cliënten behoeven langdurig gecoördineerde multidisciplinaire zorg in een klinische setting. Focus van de zorg ligt op ‘leven met een aandoening’. Aan alle domeinen van herstel (persoonlijk, maatschappelijk, functioneel en symptomatisch) wordt op systematische wijze aandacht gegeven in de behandeling.

We geloven dat voor elke cliënt een maatschappelijke rol is weggelegd. Ook wanneer langere tijd intensieve klinische behandeling en ondersteuning nodig is, sluiten wij die mogelijkheid niet uit. Het is onze verantwoordelijkheid om samen met de cliënt helder te krijgen wat nodig is om diens herstelproces tot een succes te maken.

Ruimte voor Innoveren
Binnen de Herstelondersteunende Vervolgklinieken wordt intensief gewerkt aan verschillende innovatieve projecten.

Een Gedeeld Verhaal is een van deze projecten. In het project Een Gedeeld Verhaal ontwikkelen de Herstelondersteunende Vervolgklinieken, in samenwerking met Anoiksis, MIND Ypsilon, Cordaan, Triade Vitree en Amsterdam UMC een levensverhaalinterventie voor cliënten met EPA die langdurig behoefte hebben aan 24-uurs zorg. Op verschillende locaties wordt een haalbaarheidsstudie en evaluatie uitgevoerd.

Een ander project is behandeling met hulp van Virtual Reality (VR). Bij deze innovatie wordt het inzetten van Virtual Reality bij de doelgroep getoetst op werkzaamheid en haalbaarheid. Het leuke is dat de VR ontspanningsmodule ook beschikbaar is voor medewerkers.

TOPGGz-keurmerk
TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Strenge criteria
Aan toekenning van het keurmerk gaat een uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

Wil je meer weten over TOPGGz? Meer informatie vind je op www.topggz.nl.