Beschermd wonen

Zelfstandig wonen is voor een deel van onze cliënten een belangrijke uitdaging. Mentrum heeft een aantal woningen die vallen onder beschermd wonen waar we cliënten begeleiden. Het doel is dat cliënten (weer) zelfstandig kunnen wonen in een eigen huis, met de noodzakelijke ambulante professionele hulp.

Contactgegevens beschermd wonen

24-uurs zorgvoorzieningen