VIP Amsterdam

Contactgegevens VIP Amsterdam

Het Vroege Interventieteam Psychose (VIP-team) is gevestigd op het volgende adres:

Mentrum locatie FACT Centrum Oost

Achter Oosteinde 9-11
1017 XP Amsterdam
T 020 590 55 55
F 020 590 12 01
aanmelden@arkin.nl

Route

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Telefonisch spreekuur nieuwe aanmeldingen

Verwijzers kunnen contact opnemen met VIP screening team op 020-590 1200.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag- en woensdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur, vragen naar het screeningsteam.

Dit spreekuur is speciaal voor vragen of overleg over nieuwe aanmeldingen bij het VIP.
U kunt ook mailen naar aanmelden@arkin.nl met vragen of met aanvullende informatie ten behoeve van een nieuwe aanmelding.

Noodgevallen

Buiten kantooruren en in het weekeinde en tijdens feestdagen zijn we niet bereikbaar. Mocht er sprake zijn van acute psychische of psychiatrische nood, dan kunt u contact opnemen met de stedelijke spoedeisende psychiatrie: T 020-523 54 33.