Wat kost de behandeling?

We willen u goed informeren over de kosten van een behandeling bij Mentrum. Leest u onderstaande informatie goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts. Een behandeling bij Mentrum wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed, maar er zijn wel verschillen tussen de zorgverzekeraars. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering wat u precies vergoed krijgt. Of neem contact op met uw verzekeraar. Indien u uw vergoeding wilt navragen bij uw zorgverzekeraar, dan is Mentrum bij uw zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van Mentrum. De AGB-code van Arkin is 06290732.

Eigen risico

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico bij zijn of haar zorgverzekering. In 2021 is het wettelijk verplichte eigen risico €385. Dit betekent dat u de eerste €385 aan zorgkosten in 2021 zelf betaalt. Het kan zijn dat u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Of dat u een zorgverzekering heeft afgesloten waarbij de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig worden vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Specialistische ggz met opname

Sinds 1 januari 2015 vergoedt de zorgverzekeraar de eerste drie jaar van een opname met behandeling in een ggz-instelling. Na drie jaar kan de cliënt een indicatie vragen voor de Wet langdurige zorg (vergelijkbaar met het GGZ B-pakket in de AWBZ).

Was u op 31 december 2014 korter dan een jaar opgenomen in een ggz-instelling? Dan blijft de zorgverzekeraar uw verblijf met behandeling maximaal drie jaar lang vergoeden. Eventueel kunt u daarna een indicatie aanvragen voor de Wet langdurige zorg.

Beschermd wonen (ggz)

Beschermd wonen (GGZ-C pakket) is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychiatrische diagnose. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Had u op 31 december 2014 een geldige AWBZ-indicatie voor beschermd wonen (GGZ C-pakket)? Dan geldt het overgangsrecht voor u. Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat (beschermd wonen met bijbehorende ondersteuning). Het overgangsrecht geldt uiterlijk tot 1-1-2020. Maar het kan al eerder stoppen. Dat is afhankelijk van de einddatum op uw AWBZ-indicatie.

Vragen?

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Vragen over de vergoedingen en uw eigen risico kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar of kijk voor meer informatie op hoeverandertmijnzorg.nl of op de website van de rijksoverheid.

De wijze waarop de gezondheidszorg wordt gefinancierd is nogal complex. Daarom kan het voorkomen dat u een vraag heeft als u via uw zorgverzekeraar een rekening ontvangt. Deze kunt u stellen aan de Servicedesk Facturatieklachten, telefonisch bereikbaar op 020 590 5729 (van 14:00 tot 16:00 uur). Indien u over de factuur een klacht wilt indienen kan dit via klachtenfacturatie@arkin.nl.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u andere vragen over de eerste- of tweedelijns ggz, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 – 040 12 08 (€ 0,20 per gesprek). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10:00 tot 16:00 uur.