Wat bieden wij

De behandeling heeft verschillende doelen:

  • Zelfstandig blijven wonen, of juist weer zelfstandig leren wonen
  • De symptomen van de ziekte verminderen, zodat u er zo min mogelijk last van heeft.
  • Leren omgaan met uw ziekte en de problemen die deze op verschillende levensgebieden met zich meebrengt.

Thuis behandelen

Als het even kan wordt u gewoon thuis behandeld. Dat gebeurt dan door het FACT-team bij u in de buurt. Mentrum heeft in verschillende delen van de stad van deze FACT-teams werken. In zo’n team werken verschillende experts nauw samen. Het team geeft u precies die zorg die u op dat moment nodig heeft. Zo veel als nodig en zo weinig als mogelijk. Gaat het slechter met u, dan wordt er in overleg met u en uw naaste meer zorg verleend. Gaat het juist beter, dan wordt de zorg verminderd. De FACT-teams werken op diverse locaties in Amsterdam.

Opname

Het kan zijn dat u een opname nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u een terugval heeft of omdat de stap naar zelfstandig wonen nu nog te groot is. Ook dan kan Mentrum u helpen. Wij hebben klinieken voor korte en voor lange(re) opnames en klinieken voor mensen die een psychiatrisch én een verslavingsprobleem hebben. Ook hebben we speciale woontraincentra, waar mensen leren om weer zelfstandig te wonen. Deze voorzieningen bevinden zich allemaal in Amsterdam.

Mogelijk ben je al vaak opgenomen geweest op verschillende afdelingen en klinieken. Of heb je al vaker een poging gedaan om zelfstandig of beschermd te wonen, maar zonder succes. Ook dan kun je bij ons mogelijk terecht.

Advies en second opinion

Wij bieden advies en second opinion voor volwassen cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) 

Heb je twijfel over de diagnose? Of is er een verschil in inzicht over de geboden zorg? Ga erover in gesprek met je behandelaar, je kunt dan samen bij ons een advies of 2e mening vragen. We gaan met jullie in gesprek door middel van een telefonisch overleg of door een beoordeling op locatie. Daarna volgt een advies over de mogelijke behandelingen.  

Brochures

Meer informatie over ons gehele behandelaanbod kunt op de website vinden. Mogelijk zoekt u meer informatie over één van onze locaties of over een gedwongen opname met IBS of RM. Bekijk dan onze onze brochures.