Wat is een psychose?

Bij een psychose is het denken en/of waarnemen anders dan wanneer men in normale doen is.

Iemand die last van een psychose heeft, kan bijvoorbeeld:

  • te veel gedachten hebben
  • het idee hebben dat anderen niet meer te vertrouwen zijn
  • denken dat hij/zij een belangrijke rol heeft te vervullen op deze wereld
  • stemmen horen die opdrachten of commentaar geven
  • vreemde dingen in of aan zijn/haar lichaam voelen
  • dingen zien of ruiken die er in werkelijkheid niet zijn
  • denken dat anderen gedachten kunnen lezen
  • het gevoel hebben dat hij/zij steeds in de gaten gehouden wordt

Of een psychose helemaal over gaat of dat iemand last blijft houden van bepaalde verschijnselen is moeilijk te voorspellen. Sowieso geldt: hoe sneller er hulp is, des te beter de vooruitzichten.

Mentrum biedt ook hulp bij een eerste psychose.