Cliëntenraad

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat in elke instelling in de gezondheidszorg de belangenbehartiging van cliënten vorm moet krijgen door een onafhankelijke cliëntenraad.

Een cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten die ervaring hebben met de betreffende instelling. De cliënten van Mentrum kunnen terecht bij de cliëntenraad van Arkin.

Cliëntenraad van Arkin

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle cliënten van Arkin en dient als spreekbuis naar de raad van bestuur. De taken van de cliëntenraad kunnen in het kort omschreven worden als het adviseren van de raad van bestuur in die zaken die alle cliënten aangaan:Logo Clientenraad 2015

  • samenwerking en/of fusie met andere instellingen
  • verhuizing en/of verbouwingen
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • wijziging, inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden
  • benoeming van leden van de raad van toezicht
  • toelatingsbeleid voor, en beëindiging van zorgverlening aan cliënten.

Door dit adviesrecht kan de cliëntenraad een belangrijke inbreng hebben in het beleid van de instelling. De zorgverlener mag een advies van een cliëntenraad niet zomaar naast zich neerleggen. Het kan zijn dat over zulke wijzigingen geen overeenstemming wordt bereikt. In dat geval kan de Landelijke Geschillencommissie of de kantonrechter worden ingeschakeld.

In de Cliëntenraad kunnen cliënten en ex-cliënten van Arkin zitting nemen. Familieleden kunnen bij Arkin zitting nemen in een afzonderlijke Naastbetrokkenenraad.

Contactgegevens cliëntenraad Arkin

De Cliëntenraad is bereikbaar op 020-5904454 (bereikbaar ma t/m do 10.00 – 16.00 uur) en per e-mail clientenraad@arkin.nl.

Postadres:
Arkin, t.a.v. Cliëntenraad
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam