Aanmeldproces

Hoe meld ik me aan bij Mentrum?

Mentrum is een gespecialiseerde ggz-instelling voor ernstige psychiatrische aandoeningen en/of verslaving. Als u een behandeling wilt voor uw psychische klachten of stoornis bij Mentrum, dan is het belangrijk dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts. Zonder verwijsbrief wordt de behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar Mentrum. Zodra we de verwijsbrief ontvangen hebben zal de Centrale Aanmelding Arkin op basis van de informatie in de verwijsbrief en van eventuele eerdere behandelingen, een eerste gesprek met u plannen. Het kan zijn dat wij daarvoor nog wat aanvullende vragen hebben. Een van de behandelaren van CAA neemt dan contact op met u en/of uw huisarts/verwijzer.

Heeft u vragen over het aanmelden bij Mentrum? Dan kunt u telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 020 590 44 44.

Eerste gesprek

In het eerste gesprek bij Mentrum proberen wij duidelijk te krijgen welke hulp u precies nodig heeft.

Wat neemt u mee?

  • geldig identiteitsbewijs
  • zorgpas of kopie zorgpolis
  • actueel medicatieoverzicht (bij uw apotheek op te vragen)

We adviseren u iemand die u goed kent mee te nemen naar uw eerste afspraak, mits u dit ook prettig vindt. Bij de eerste afspraak kan het de hulpverlener helpen om iemand in uw directe omgeving te vragen hoe hij/zij het probleem ziet. Vaak kunnen mensen in uw directe omgeving uw verhaal aanvullen of met toelichting en voorbeelden verduidelijken. Of misschien heeft degene die u meebrengt vragen over uw klachten die u zelf niet goed kunt beantwoorden. De hulpverlener kan uitleg geven bij de diagnose en vertellen hoe mensen in de directe omgeving het beste om kunnen gaan met de klachten. Later in de behandeling kan deze persoon met uw toestemming nog een keer uitgenodigd worden om betrokken te blijven bij de voortgang en eventuele vragen te stellen over zijn/haar rol in de behandeling van de klachten.

Veelgestelde vragen; Van aanmelding tot nazorg

Wat mag u van Mentrum verwachten vanaf uw aanmelding? Met wie krijgt u te maken? Hoe bereid u zich voor op uw behandeling?
Wanneer u uw behandeling start komt er veel op u af. Termen, woorden, regels… We hebben alle veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Per fase van de behandeling; van aanmelding tot evaluatie. Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut met antwoorden en afspraken zodat u weet waar u op kunt rekenen.