Ik ben verwijzer

Welkom bij Mentrum Trace

Trace is onderdeel van Mentrum en is hét transmuraal expertise centrum voor volwassenen met een (vermoeden op een) lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische problematiek in de regio Amsterdam. Trace bestaat uit een polikliniek en een opname afdeling. Wij bieden diagnostiek, behandeling, consultatie en scholing.

Inclusiecriteria:

 • LVB: IQ <70 én beperking op (1 of meer) adaptieve gebieden én psychiatrische problematiek
 • Laagbegaafdheid: IQ 70-85 én beperking op (1 of meer) adaptieve gebieden met én
 • stagnatie diagnostiek of behandeling in de reguliere GGz (= psychiatrische problematiek) of
 • 2x stagnaties in de behandeling binnen de reguliere GGz voor dezelfde psychiatrische problematiek of
 • specialisten (ketenpartners VG) zijn betrokken bij begeleiding. Dan zijn er vaak al aanwijzingen dat meer ondersteuning nodig is op meerdere levensdomeinen.

Bij stagnatie in de reguliere GGz kijken wij graag eerst mee, doen wij consultatie. We geven zo concreet mogelijke adviezen aan de verwijzer (en patiënt en zijn systeem) om de behandeling weer door te zetten.

Het kan betekenen dat de patiënt een module volgt bij Mentrum Trace en óók bij zijn vaste behandelaar binnen de reguliere GGz blijft.

Wat is LVB

Wat is een licht verstandelijke beperking? Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben moeite met leren en vinden het vaak lastig om zich zonder hulp van anderen staande te houden in de maatschappij.

Diagnostiek

Bij Trace bieden we uitgebreide en grondige diagnostiek op zowel psychiatrisch als cognitief, adaptief en sociaal emotioneel gebied. Doel is een passende behandeling, begeleiding of verwijzing zodat de cliënt direct op de juiste plaats de juiste zorg krijgt en met succes kan (blijven) wonen, werken en leren in zijn eigen omgeving.

Behandeling

Na diagnostiek kan de patiënt binnen ons centrum behandeld worden op onze polikliniek en indien nodig in de kliniek. Bij alle behandelingen wordt het systeem betrokken. De aangeboden behandeling zijn op maat gemaakt voor mensen met een LVB.

Op de polikliniek hebben wij ons gespecialiseerd in de volgende stoornissen voor mensen met een verstandelijke beperking:

 • posttraumatische stress stoornis, trauma gerelateerde stoornissen, verstoorde rouw
 • psychotische klachten
 • depressieve stoornis
 • emotieregulatie problemen en gedragsproblemen/moeilijk verklaarbaar gedrag (hechtingsproblematiek)
 • obsessieve compulsieve stoornis
 • ADHD of autisme spectrum stoornis i.c.m. een LVB: we geven dan vaak psycho-educatie
 • Somatiek gerelateerd aan psychiatrie bij LVB

Behandeling kan bestaan uit:

 • psychotherapeutische interventies voor de psychiatrische problemen
 • vak (doe) therapieën:
  – medicatie
  – psycho-educatie: voorlichting

Als er verschillende levensgebieden sprake is van problemen, meld uw cliënt dan gelijktijdig aan bij het buurtteam voor ondersteuning bij pyschosociale problematiek.


Zo kunt u een cliënt aanmelden

Cliënt aanmelden

Heeft u al informatie zoals een IQ-onderzoek en behandelhistorie?
Stuur deze dan alstublieft mee met de aanmelding.

Voor informatie over scholing en consultatie klik hier.

*Agendapagina met aanvangsdata en doorlooptijd behandelgroepen*

C.O.T Amsterdam

Mentrum Trace is onderdeel van het C.O.T. Amsterdam – Crisis- en Ondersteuningsteam.

Wat doen we?
We bieden in een crisissituatie ondersteuning en advies vanuit een multidisciplinair team. Samen met jullie gaan we in de woonomgeving van de cliënt op zoek naar mogelijkheden om de huidige situatie om te buigen. We doen dit met expertise vanuit verschillende organisaties (PDF).

Het C.O.T. streeft ernaar om door middel van snelle interventie een crisisplaatsing te voorkomen, waarbij een duurzame situatie voor cliënt en team ontstaat. Het C.O.T. is inzetbaar voor cliënten met een Wlz-indicatie met een VG grondslag. Aanmelding verloopt via de crisisregisseur van het zorgkantoor.

Voor algemene vragen zijn we te bereiken via cotamsterdam@cordaan.nl.

Bekijk folder (PDF)